28 maart oecumenische gesprek

RVK 50 jaar

                                                                       

Het thema is deze keer:                                          

‘Gedachten bij gedenken’.

De Raad van Kerken voert al 50 jaar het gesprek tussen de verschillende kerken en kerkleden; een oecumenisch gesprek biedt een blik in elkaars kerk-keuken.

We deden dat de afgelopen jaren met onderwerpen als: doop, avondmaal/eucharistie, bidden, liturgie.

We komen verschillen tegen en overeenkomsten. Daar schrikken we niet van, we leren ervan. Verschillen zetten ons aan het denken over onze eigen opvattingen en manieren. Verschillen kunnen ons prikkelen. In overeenkomsten herkennen we elkaar. Het oecumenisch gesprek is ook bedoeld als geloofsgesprek.

Voor een inleiding op het thema zijn dhr. Erik Hans van der Molen, voorganger van de Nieuw Apostolische kerk, en mevr. Willie Marskamp, pastoraal werker in de Protestantse Gemeente Emmeloord uitgenodigd. Zij zullen een aanzet geven voor het gesprek.

Alle kerken hebben wel een manier om de overleden gemeenteleden te gedenken. Dat gebeurt op verschillende manieren en verschillende tijdstippen. De inleiders zullen daarover vertellen. Ze gaan ook in op de achterliggende gedachte: waarom doen we het zo? Welke vorm kiezen we? Welke manier van geloven ligt hierachter? Wat biedt troost voor wie achterblijven?

Na de inleidingen is er gelegenheid voor vragen en gesprek.

Plaats en tijd:           donderdag 28 maart 2019

in De Ontmoeting, Europalaan 42, Emmeloord

we beginnen om 20.00u.