1 maart Wereldgebedsdag

Viering WERELDGEBEDSDAG 2019

Op de eerste vrijdag van maart vindt jaarlijks de viering van Wereldgebedsdag plaats. In 2019 is dat op vrijdag 1 maart.

De organisatie van de Wereldgebedsdag in handen is van werkgroep Wereldgebedsdag Creil.

 

U bent van harte welkom om de viering mee te maken in Creil, in de grote zaal van de Ontmoetingskerk aan de Galamalaan. Aanvang 19.00 uur.

De viering van 2019 is opgesteld door vrouwen uit Slovenië en heeft het thema “Welkom, God nodigt je uit!” meegekregen, n.a.v. Lucas 14: 15-24.

We luisteren naar de verhalen van Sloveense vrouwen. We bidden en zingen met elkaar. Pieter van Oossanen begeleidt de zang op de piano.

Om de gebeden praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld ingezameld voor diverse doelen in Slovenië

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Om hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en noden met elkaar te delen.

Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. 

Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Dit jaar wordt het 90-jarig bestaan gevierd met een Europese conferentie in Lunteren.