Oecumenische diensten

De Raad van Kerken Emmeloord organiseert elk jaar een aantal oecumenische diensten.

Meestal vindt zo’n dienst plaats in één van de gebouwen van de aangesloten kerken.

Diensten in een kerkelijk jaar:

 

Adventsdiensten

Op de derde adventszondag verleent het Christelijk Mannenkoor Emmeloord medewerking aan een drietal diensten, in 3 verschillende kerken.

 

Kerstnachtdiensten

Op 24 december worden er 's avonds kerstnachtdiensten gehouden, een jeugdkerstnachtdienst en een meer traditionele kerstnachtdienst. 

Korte bijeenkomsten in de ‘Week van gebed’

Tijdens de internationale 'week van gebed voor de eenheid van christenen' worden er op maandagavond t/m vrijdagavond diensten gehouden. Deze worden voorbereid in samenwerking met de deelnemende kerken. De avonden vinden bij toerbeurt in verschillende kerkelijke gemeentes in Emmeloord plaats.

 

Pieperdienst
Als afsluiting van het Pieperfestival

Taizé-viering

Op tweede pinksterdag wordt er 's ochtends in de Heilige Michaël Kerk een viering gehouden waarin Taizé-liederen gezongen worden. Een gelegeheidskoor ondersteund de samenzang. Er is ruimte voor gebed en er zijn stiltemomenten; in de traditie van Taizé.