Oecumenische diensten

De Raad van Kerken Emmeloord organiseert elk jaar een aantal oecumenische diensten.

Meestal vindt zo’n dienst plaats in één van de gebouwen van de aangesloten kerken.

Alleen de stepdienst is op een andere locatie.

Diensten in een kerkelijk jaar

• Adventsdienst

Op de derde adventszondag verleent het Christelijk Mannenkoor Emmeloord mede-werking aan een drietal diensten; twee daarvan zijn ’s middags en de derde is ‘s avonds. 

• Kerstnachtdiensten

Op 24 december word er 's avonds kerstnachtdiensten gehouden;

één vooral gericht op jongeren en één meer traditioneel. 

• Korte bijeenkomsten in de ‘Week van gebed’ (januari)

Tijdens de internationale week van gebed voor de eenheid van christenen worden er op maandag- t/m vrijdagavond diensten gehouden. Deze worden voorbereid in samenwerking met de deelnemende kerken. De avonden vinden bij toerbeurt in verschillende kerkelijke gemeentes in Emmeloord plaats. 

• Taizé-viering op Tweede Pinksterdag

Een ochtendviering met een gelegenheidskoor in de Heilige Michaël Kerk.

Dienst op de zondagmiddag tijdens het Pieperfestival, de Stepdienst.

Een dienst in de tent van het Pieperfestival. Elk jaar wordt er gecollecteerd voor een goed doel dichtbij huis. De afgelopen jaren was de opbrengst voor het Toon Hermanhuis Emmeloord en Vluchtelingenwerk Noordoostpolder.