Oecumenische diensten

De Raad van Kerken Emmeloord organiseert elk jaar een aantal oecumenische diensten.

Meestal vindt zo’n dienst plaats in één van de gebouwen van de aangesloten kerken.

Alleen de stepdienst is op een andere locatie.

Diensten in een kerkelijk jaar

• Adventsdienst

Op de derde adventszondag verleent het Christelijk Mannenkoor Emmeloord mede-werking aan een drietal diensten; twee daarvan zijn ’s middags en de derde is ‘s avonds. 

• Kerstnachtdiensten

kerstnachtdiensten op 24 dec. om 22.00u in NJK (gericht op jongeren) en De Ontmoeting

(meer traditioneel)

   De collecteopbrengst 2018 voor Care Foundation The Gambia bedroeg €1405,-      (Kerstnachtdienst 2018)

• Korte bijeenkomsten in de ‘Week van gebed’ (januari)

Tijdens de internationale week van gebed voor de eenheid van christenen worden er op maandag- t/m vrijdagavond diensten gehouden. Deze worden voorbereid in samenwerking met de deelnemende kerken. De avonden vinden bij toerbeurt in verschillende kerkelijke gemeentes in Emmeloord plaats. 

• Taizé-viering op Tweede Pinksterdag

Een ochtendviering met een gelegenheidskoor in de Heilige Michaël Kerk.

• Dienst op de zondagmiddag tijdens het Pieperfestival, de zogenoemde ‘Stepdienst’.

   Een dienst in de tent  van het Pieperfestival. Elk jaar wordt er gecollecteerd voor een goed doel dichtbij huis.  

    In 2018 was de opbrengst (€465,97) bestemd voor het Toon Hermanshuis Emmeloord.    (Stepdienst 2018) 

Opbrengst voor het goede doel 2019: t.b.v. Vluchtelingenwerk Noordoostpolder: € 481,31   (Stepdienst 2019)