Kerstnachtdiensten

De collecte voor het goede doel heeft in 2017 ruim €1700,- opgebracht voor World Vision.