Doel

Op deze website willen we mensen informeren over de diensten en activiteiten die de Raad van Kerken organiseert.
Daarnaast zal er regelmatig een verslag verschijnen van een dienst of activiteit die plaats gevonden heeft.

 Raad van Kerken Emmeloord.
Conny Aalbersberg