Aangesloten kerken

Bij de Raad van Kerken Emmeloord zijn de volgende Kerken aangesloten:

 • Doopsgezinde Gemeente
 • Christelijke Gereformeerde Kerk
 • Protestantse kerk Emmeloord
 • H. Michaël-parochie Emmeloord
 • Leger des Heils
 • Nederlands Gereformeerde Kerk
 • Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, Gemeente Emmeloord

 

Daarnaast zijn er gesprekken gaande met andere kerkgenootschappen om samen met hen de vieringen tijdens de internationale week van het gebed te organiseren.

Doelstelling van de Raad van Kerken Emmeloord
De kerken en geloofsgemeenschappen (kortweg kerken genoemd) die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Emmeloord willen iets laten zien van de gemeenschap van kerken plaatselijk en wereldwijd. Ze doen dit door getuigenis en dienst. Zij doen dit vanuit het geloof in God, die zich laat kennen in Jezus Christus en wiens Geest inspireert en levend maakt. De Bijbel is voor de aangesloten kerken de basis en de bron van voortdurende bezinning en vernieuwing.

Oecumenische diensten
De Raad van Kerken Emmeloord bereidt ieder jaar een aantal oecumenisch diensten voor. De diensten zijn:

 • Internationale week van gebed voor de eenheid van christenen. Deze diensten worden voorbereid in samenwerking met het Regiogebed. De avonden worden bij toerbeurt in verschillende gemeentes gehouden die deze avond dan voorbereid. Er worden 6 avonden (maandag- zaterdag) gehouden in 6 verschillende gemeentes waar een ieder welkom is.
 • Taizé-viering op Tweede Pinksterdag
 • Stepdienst; de stepdienst is een jaarlijks terugkerende oecumenische viering aan het einde van het pieperfestival.
 • Kerstnachtdiensten; Traditioneel worden er in de kerstnacht een tweetal vieringen, uitgaande van de raad van kerken, gehouden.

Naast de voortgang en evaluatie van de diensten houdt de Raad van Kerken zich ook bezig met verschillende actuele en verdiepingsonderwerpen. Er wordt ieder jaar een oecumenisch gesprek georganiseerd. Oecumenische werkgroepen in dorpen en andere kerken dan de aangesloten kerken worden hier ook voor uitgenodigd.

Diaconaal beraad
Ook wordt ieder jaar een diaconaal beraad gehouden, waarin diaconieën van de aangesloten kerken en van andere kerken in de Noordoostpolder elkaar treffen.

Informatie wordt uitgewisseld of een spreker gevraagd.

Naast diensten, oecumenisch gesprek en diaconaal beraad is de Raad van Kerken ook betrokken bij de volgende zaken:

 • Inloophuis "De Trefhoek" is door initiatief vanuit de Raad van Kerken Emmeloord tot stand gekomen . De Raad heeft zitting in het bestuur.
 • Nationale Dodenherdenking. Als Raad van Kerken nemen wij ook zitting bij de voorbereiding van de Nationale Dodenherdenking die wordt georganiseerd door de gemeente Noordoostpolder en de Vereniging tot Viering van Nationale Gedenkdagen Emmeloord.
 • Een van de leden van de Raad bezoekt de bijeenkomsten van het WMO-beraad van de gemeente Noordoostpolder.

Bestuursamenstelling
De bestuursleden worden voorgedragen door de deelnemende kerken. Met uitzondering van de zomermaanden en december vergadert de Raad maandelijks. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen. Hierin zitten leden die gekozen zijn door de Raad van Kerken: 

Mevr. Conny Aalbersberg, voorzitter
Mevr. Berthie Vos, algemeen adjunct 
Mevr. Anke Pampiermole , secretaris
Dhr.   Gerrit Meindertsma, penningmeester

Contactadres
Secretariaat van de Raad van Kerken: Mevr. Anke Pampiermole.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.