15 september om 15.00 uur: Stepdienst (op het evenementen-terrein).

STEPDIENST: Welkom op het feest

Raad van Kerken Emmeloord

Zondag 15 september, aanvang: 15.00 uur

vooraf vanaf half drie koffie/thee

op het evenemententerrein (Marknesserweg).

Voorganger: ds. Bram Hofland

m.m.w. muzikanten Flevo Brass Ensemble

en Martine, Aaike en Joran (zang).

Eerste collecte: VluchtelingenWerk Noordoostpolder.

Tweede collecte: ter bestrijding van de onkosten.

We hopen u te mogen begroeten op 15 september!

Tot ziens?!