Raad van kerken

De kerken en geloofsgemeenschappen (kortweg kerken genoemd) die zijn aangesloten bij de Raad van Kerken Emmeloord willen iets laten zien van de gemeenschap van kerken plaatselijk en wereldwijd. Ze doen dit door getuigenis en dienst. Zij doen dit vanuit het geloof in God, die zich laat kennen in Jezus Christus en wiens Geest inspireert en levend maakt. De Bijbel is voor de aangesloten kerken de basis en de bron van voortdurende bezinning en vernieuwing.

Lees meer: Raad van kerken

Aangesloten kerken

Bij de Raad van Kerken Emmeloord zijn de volgende Kerken aangesloten:

  • Doopsgezinde Gemeente
  • Christelijke Gereformeerde Kerk
  • Protestantse kerk Emmeloord
  • H. Michaël-parochie Emmeloord
  • Leger des Heils
  • Nederlands Gereformeerde Kerk
  • Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland, Gemeente Emmeloord

 

 

Doel

Op deze website willen we mensen informeren over de diensten en activiteiten die de Raad van Kerken organiseert.

 Raad van Kerken Emmeloord.