27 september: vesperviering in de vredesweek

aanvang 19.00 uur

plaats: dagkapel van de H.Michaëlkerk.