Week van Gebed 2018

 

Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’

Van 21-29 januari 2018 vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus.

Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Emmeloord zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De centrale tekst is Exodus 15 vers 1 -21, het danklied van Mozes en Mirjam. Deze tekst is dit jaar aangedragen door kerken uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd.

De Week van Gebed word georganiseerd door Raad van Kerken Emmeloord in samenwerking met andere kerken. Het materiaal word aangedragen door RvK Nederland i.s.m. Missie Nederland, een landelijke netwerkorganisatie van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland bieden ondersteunende gebedsmaterialen die een handvat vormen om in deze week persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)groep met het thema aan de slag te gaan. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsboekjes met per dag een korte overdenking en gebedspunten (www.weekvangebed.nl;  www.raadvankerken.nl).

De gebedssamenkomsten in Emmeloord vinden plaats iedere werkdag om 19:00 uur, telkens in een ander kerkgebouw (zie hieronder) en zullen ongeveer drie kwartier duren. Bij deze van harte uitgenodigd!

Ma 22-01   Leger des Heils, Noordzijde 12

Di 23-01   De Rank, Abelenlaan 31

Wo24-01   R.K. Kerk, Past. Koopmansplein 1

Do 25-01   De Hoeksteen, Nagelerstraat 2

Vr 26-01  Pro Rege, Revelsant 86